ระบบค้ำยันโครงสร้าง

       โครงสร้างค้ำยันเป็นระบบโครงสร้างที่รับแรงกดจากด้านข้างโดยการให้โครงสร้างเหล็กทแยงหรือผนังรับแรงเฉือนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโซลูชันโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสำหรับการต้านทานแรงด้านข้างเนื่องจากลมหรือแผ่นดินไหวในอาคารและโครงสร้างโยธา เนื่องจากให้การรองรับที่มั่นคงกว่าซึ่งจำเป็นในโครงสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กที่มั่นคงในโครงค้ำยันทำจากเหล็กโครงสร้างที่มักจะต้านทานแรงดึงและแรงอัดได้ดี

ส่วนใหญ่เป็นอาคารหลายชั้นที่เชื่อมต่อระหว่างเสาและคานตามชื่อได้รับการออกแบบให้รองรับอย่างเรียบง่ายและเสาได้รับการออกแบบให้รองรับช่วงเวลาร่วมกับแรงตามแนวแกนผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงโหลดของรูปแบบเมื่อคำนวณแรงของคอลัมน์

คานและเสาในอาคารหลายชั้นวางแบบมุมฉากทั้งในแนวสูงและแบบแปลนสองระบบให้การต้านแรงในแนวราบในโครงสร้างโครงค้ำยัน

ปัจจุบัน การค้ำยันประกอบด้วยการค้ำยันแนวตั้งและแนวนอนเป็นหลักการค้ำยันในแนวดิ่งต้องออกแบบให้รับแรงได้ดังนี้

1. แรงลม

2. แรงในแนวนอนที่เท่ากัน

จำเป็นต้องมีการค้ำยันในแนวนอนเพื่อถ่ายโอนแรงในแนวนอนไปยังระนาบค้ำยันในแนวตั้งซึ่งจะต้านทานแรงในแนวนอนมี 2 ​​ประเภทดังนี้

1. กะบังลม

2. การค้ำยันแบบสามเหลี่ยมที่ไม่ต่อเนื่อง

S3_副本


เวลาโพสต์: 30 พ.ย.-2565